ကက္တေလာက္


စိုထိုင္း၊ ေမွာင္ပုပ္ပုပ္
ပင့္ကူအိမ္ ရွဳပ္ပြ
ရွံဳ႕တြပံုပ်က္ အခန္းပုကြကြထဲ
သူမ တြားသြား။
အဆုပ္နာေရာဂါ ရွိတယ္ ..
က်င္ငယ္နံ႔ေတြကို စုပ္ယူထားတဲ့
အဝတ္စတစ္ခုရွိတယ္ ..
မီးေသြးမႈန္စနဲ႔ ပိုးဟပ္ေခ်းေတြ ရွိတယ္ ..
သလိပ္လံုးေထြး၊ ေျခာက္ကပ္၊
ဆံပင္ရွည္ရွည္ အခ်ပ္လိုက္ ရွိတယ္ ..
ေႁမြတစ္ေကာင္လို
အစြန္းသိပ္မေရာက္တဲ့ ေၾကာက္လန္႔မႈနဲ႔
အလင္းေရာင္ ရွိရာကို
သူမတိုးထြက္လာခဲ့ .. ။
ၻႂကြက္ေသတစ္ေကာင္ရဲ႕ အပုတ္နံ႔၊
စူးစူးရြားရြား ေႁခြးေလွာင္နံ႔၊
လင္းႏို႔ေတြရဲ႕ ေအာက္သိုးသိုး အနံ႔၊
ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ေလးေထာင့္အခန္းဝရဲ႕
ဒီဘက္ေဘာင္ကေန
ဟိုဘက္ေဘာင္အထိ
ေလွ်ာက္သြားေနၾကတဲ့ လူေတြကို
သူမ ျမင္ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

1994

Facebook Comments